Neljapäeval, 04.10.2012 kell 17.00 avavad Tanja Muravskaja ja Marina Naprushkina Tallinna Kunstihoone galeriis ühisnäituse “Kadunud utopia”

The Art Hall Gallery exhibition “Lost utopia” by the artists Tanja Muravskaja (Tallinn, Estonia) and Marina Naprushkina (Berlin, Germany/Minsk, Belarussia) analyses the variating of ideologies on the basis of person stories and with this follows how in the context of the new historical narratives the unmatching world views are rejected. Tanja Muravskaja contests the impossibility of integrating a different, distinct cultural origin to the framework of a monoethnic culture. Marina Naprushkina tells the story of the designing of the general plan for the city of Minsk as an attempt to effuse an utopia within architectural forms.

Kunstnike Tanja Muravskaja (Tallinn) ja Marina Naprushkina (Berliin/Minsk) ühisnäitus “Kadunud utoopia” Tallinna Kunstihoone galeriis analüüsib ideoloogiate vaheldumist isikulugude näite varal, kus uue ajaloolise narratiivi kontekstis tõrjutakse talle jalgujäävaid maailmavaateid. Tanja Muravskaja vaidlustab võimatuse lülitada monoetnilise kultuuri raamistikku temast erinev, teistsugune kultuuriline alge. Marina Naprushina jutustab loo Minski linna generaalplaani loomisest ja katsest valada utoopia arhitektuurivormidesse.

Comments are closed.