Krytyka Polityczna nr 30: Nie lękajcie się

Przedstawiamy specjalne wydanie „Krytyki Politycznej” przygotowane przez zespół kuratorski 7. Berlin Biennale.

Ten numer jest relacją z procesu docierania do realnego działania w kulturze, do pragmatyzmu sztuki. Interesowało nas działanie artystów i kuratorów, powodujące widzialne efekty. Interesowały nas odpowiedzi, a nie stawianie pytań. Interesowały nas sytuacje, w których jesteśmy gotowi proponować rozwiązania i odpowiedzialnie je wdrażać. Nie interesował nas ani artystyczny immunitet, ani dystans do społeczeństwa. Uważamy, że polityka jest jedną z najbardziej złożonych i najtrudniejszych ludzkich aktywności. Szukaliśmy ludzi – artystów, działaczy, polityków – którzy za pomocą sztuki uprawiają substancjalną politykę. Democracia Real Ya!, Oburzeni, Ruch Occupy Wall Street, Ruch Miliona Węgrów na rzecz Wolności Prasy, ruchy protestacyjne w Rosji czy wreszcie polscy Obywatele Kultury – jesteśmy świadkami bezprecedensowych zmian w europejskiej i światowej polityce. Coraz ważniejsze są w niej ruchy społeczne, wściekłe na polityków odgrywających przed wyborcami medialny teatr i szukające nowych form politycznej aktywności. Co ciekawe, we wszystkie te ruchy zaangażowani są artyści – zmęczeni niepisanymi zakazami funkcjonującymi w świecie sztuki i pełni nadziei na prawdziwy udział w życiu społecznym. Oba te światy spotykają się wiosną w Berlinie na 7. Biennale Sztuki Współczesnej. Czy Biennale Współczesnej Polityki będzie najważniejszym wydarzeniem artystycznym 2012 roku?

W numerze m.in. Yael Bartana, Jan Tomasz Gross, Jerzy Hausner, Renzo Martens, Antanas Mockus, Joanna Mytkowska, Marina Naprushkina, Pixadores, Sławomir Sierakowski.
Przygotowanie numeru: Joanna Warsza, Artur Żmijewski.

Krytyka Polityczna (Политическая критика) – объединение интеллектуалов, активистов и культурных деятелей Восточной Европы.
Основана в Варшаве в 2002 году с целью возродить традиции польской интеллигенции. Деятельность Политической Критики развивается в трех основных областях: науке, культуре и политике. Объединение издает одноименный журнал и ведет активную издательскую деятельность.

Krytyka Polityczna nr 27-28: Miejsca transformacji 

W najnowszym numerze „Krytyki Politycznej” zajmujemy się miejscami transformacji. Miejsca transformacji nie tylko Europa Środkowo-Wschodnia przełomu lat 80. i 90. XX wieku. To dzisiejsze przestrzenie miejskie Kijowa, Berlina, Gdańska czy Warszawy, to Południowy Sudan, place hiszpańskich miast, ulice Mińska, Petersburga i Moskwy. To nasz stosunek do przedmiotów konsumpcji, pornografii i miejsce w światowym podziale pracy. Wśród autorów m.in. Boris Buden, Tomasz Fudala, Jane Hardy, Antonia Herrscher, William E. Jones, Borys Kagarlicki, Gleb Pawłowski.

Poza tym znany amerykański filozof polityki, Michael Walzer odpowiada Sławomirowi Sierakowskiemu na pytanie, czy demokratyczny polityk może zachować czyste ręce i jaką powinien ponieść odpowiedzialność, gdy ubrudzi je sobie choćby torturami. Publikujemy początek niedokończonej powieści Ignacego Karpowicza. Przedstawiamy też hiszpański Ruch 15 Maja. Lonia Nikołajew z artystycznej grupy Wojna opowiada o politycznych represjach w Rosji, a Marina Naprushkina rysuje komiks o sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi. Tamsyn Challenger opowiada o projekcie 400 kobiet, poświęconym kobietom zamordowanym w Ciudad Juarez, Wojtek Ziemilski prezentuje różne Okoliczności, Beata Stasińska odpowiada na kwestionariusz Żiżka a Tomasz Piątek tłumaczy na polski Gowina i Arłukowicza. Oczywiście Cezary Michalski kontynuuje swój Dziennik. Zapraszamy do lektury!

FRAGMENT PISMA 

Comments are closed.